Op Weg!

de kindercoachpraktijk van Nijmegen en omstreken

Beelddenken is letterlijk denken in beelden. Dit in tegenstelling tot denken in woorden. Veel mensen zijn zich niet bewust hoe zij zelf denken. Je weet immers niet dat dit verschillend kan zijn en je bent niet anders gewend dan je eigen manier van denken.

Iedereen denkt in meerdere of mindere mate in beelden of woorden. De weegschaal kan sterker doorslaan naar de ene of de andere kant.

Ben jij een beelddenker?

Sterke beelddenkers zijn vaak creatieve denkers, ze zien het geheel, hebben overzicht, leggen snel verbanden, 'weten' hoe iets in elkaar zit, hebben groot ruimtelijk inzicht, zijn technisch handig, doorzien hoe structuren in elkaar zitten. Daarnaast gaat beelddenken vaak samen met muzikaliteit, kunstzinnigheid, ritmegevoel, e.d.

Ben je benieuwd of jij een 'typische beeldddenker' bent? Klik hier voor een vragenlijst en ontdek het!

Sterke woorddenkers zijn meer geneigd tot het denken in details, stap voor stap beredeneren en analyseren.

Meer in beelden denken heeft grote voordelen. Het gaat veel sneller en is (fantasie)rijker. Toch kan het op school lastig blijken.

Lesstof is vaak opgezet voor kinderen die talig denken en wordt overgebracht door leerkrachten die ook talig denken. Nu beelddenken steeds bekender wordt op scholen, worden lessen vaak ondersteund met plaatjes. Helaas is dat voor kinderen die sterk visueel denken absoluut onvoldoende om zich de lesstof eigen te maken.

Wat deze kinderen nodig hebben, is 'omgekeerd leren'. Op de meeste scholen wordt de lesstof, over de leerjaren verdeeld, in kleine stapjes aangeboden. Alle stapjes samen leiden naar het begrijpen van de stof. Beelddenkers kunnen de stukjes echter niet plaatsen als zij niet voorzien worden van de juiste context. Als zij geen kader krijgen aangereikt, zullen zij (onbewust) zelf de context maken. Ze gaan zelf verzinnen hoe het geheel in elkaar zit of houden extreem goed vast aan de eerste 'regels' die zij hebben geleerd. Eenmaal overtuigd, staat de, toch vaak onjuiste, context het leren in de weg. Nieuwe stukjes kennis passen niet in het zelfbedachte kader en blijven daardoor niet hangen. Of de eerst aangeleerde regels blijken toch lang niet altijd van toepassing, al had de juf in groep 3 dat wel gezegd.

Dit kan al aan het licht komen in groep 3, bijvoorbeeld doordat een kind niet lijkt te leren lezen, maar wordt vaak pas in groep 5 of 6 als probleem erkend, als de leerkracht begint te denken aan dyslexie of dyscalculie. De kinderen kunnen dan al een grote leerachterstand hebben opgelopen.


Zet zelf de lesstof om!

Leer met de training Ik Leer Anders hoe je het wel goed kunt onthouden!

Vind jij het moeilijk om op school te leren lezen of rekenen?

Schrijf je woorden heel vaak verkeerd, ook al heb je de spellingsregels wel geleerd?

Denkt de leerkracht dat je misschien wel dyslexie hebt of krijg je de tafels maar niet goed in je hoofd?

Kom dan bij Op Weg langs voor een proefles Ik leer anders!

Ik leer anders is een training voor kinderen die op school moeite hebben om mee te komen, omdat zij meer in beelden denken dan in woorden. Veel mensen met dyslexie of dyscalculie denken in beelden. Het is dan heel moeilijk om informatie op te nemen via het gehoor of om stap voor stap te beredeneren hoe iets moet, terwijl dit op school wel verwacht wordt. Beelddenkers leren door te zien!

In deze training leren de kinderen en hun ouders in 4 sessies een methode aan om de lesstof zelf om te zetten, zodat ze de informatie wel kunnen onthouden. Onjuiste denkbeelden worden opgespoord en geƫlimineerd, in plaats daarvan worden juiste beelden opgeslagen.

Wil je weten of Ik leer anders voor jou werkt? Kom dan een proefsessie doen!
Een proefsessie duurt een half uur tot een uur. Daarna weten we of deze training iets voor jou is of niet.

Wil je meer weten over beelddenken en Ik leer anders? Neem gerust contact op met Op Weg!